Photo: Fredrik Enquist 1908   Photo: Leif Kullam  Photo: Leif Kullman
Sylglaciären 1908. Photo: Fredrik Enquist.

Sylglaciären 2001-08-21. I ett varmare klimat för 10 000 till 8000 år sedan växte träd där glaciären dragit sig tillbaka.

Se kullman.treeline.com

Sylglaciären 2018-09-14. Glaciären är nu klart mindre än 2001, tudelad och starkt uppsprucken i den högra delen.
Photo: LIsa Öberg  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman

Den årliga fotograferingen av Sylglaciären.

2018-09-14. 

 Här växte gran redan för drygt 13 000 år sedan, 1360 m ö.h.

Åreskutan 2018-09-01.

Höst i fjällbjörkskogen.

Handölsdalen 2018-09-20 

 Foto Leif Kullman

Nysnö på Sylarna. 2018-08-27.

Photo: Leif Kullman 

Ung tall ovanför trädgränsen - svårt skadad av frosttorka vårvintern 2018. Storsnasen 2018-08-27.

Photo:Leif Kullman 

Planterad lönn i Handöl (Fjällforsa) har vuxit betydligt den senaste sommaren. 2018-08-27.

 Photo: Leif Kullman

Tandövala i Dalarna-tidigare Sveriges sydligaste fjäll. 2018-08-08.

 Photo: Leif Kullman

Efter en ovanligt tidig växtstart skadades fjällbräken (Athyrium distentifolium) svårt av tidiga froster.

Storsnasen. 2018-06-24.

 Photo: Leif Kullman

 

Klibbalen (Alnus glutinosa) sprider sig i Jämtlandsfjällen. Norra Tvärån  (Handölsdalen). 700 m ö.h.

2018-08-25.

 Photo: Leif Kullman

"Sven Kilanders gran". N. Tväråklumpen 1080 m ö.h Granen är minst 1200 år gammal. Årsskotten svårt skadade av försommarfrost. 2018-06-26.

Läs mer om granen i boken "Fjällens urgamla granar" av Lisa Öberg och Leif Kullman