NATURE WATCH - aktuella observationer av tillståndet på fjället, i skogen och i staden.

     
     
     
 Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  

 ....men vi är väl fina också?

Bunnerviken 2017-10-12.

 Handöl 2018-01-10.

Mer snö och kallare än på länge. -24 °C

 
Photo. Leif Kullman Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
Gammal och ny snö på Sylarna. 2017-06-22.

Fjällbjörkar nyligen höstfärgade. 

Storsnasen 2017-09-17.

 Norder Tväråklumpen i höstskrud.

2017-10-14.

PhotO. Leif Kullman  Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman 

Purpurbräcka (Saxifraga oppositifolia).

Täljstensvalen 2017-06-11.

Tuva med krypljung (Loiseleuria procumbens),

fjällgröna (Diapensia lapponica) och raggmossa

(Rhacomitrium lanuginosum). 

Täljstensvalen 2017-06-11.

Vem ansvarar för skövlingen av fjällbjörkskogen

vid Storulvån?

2017-06-17.

Photo:Leif Kullman Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman 

 

Enhet ur första lätta trädgränsbrigaden vid

avmarsch mot forskningsfronten.

Handöl 2017-06-10

d.o. vid återkomst efter framgångsrikt

fullgjort uppdrag.

 Vi botaniserar i Täljstensvalen.

2017-06-11.

     
     
  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Ännu ingen riktig sommar vid Västerbottenskusten.

 Kont 2017-05-21.

Hög tid för blomning av fjällsippa (Dryas octopetala) i diket längs vägen Handöl-Enafors. 2017-06-07.

 På samma plats som föregående bild blommar smalvivan (Primula stricta).

2017-06-07.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Blåsippsfrossa på Skuleberget.

2017-05-16.

Björkens lövsprickning rejält försenad denna kyliga vår. Minst 3 veckor senare än vanligt de senaste 10 åren.

Skuleberget 2017-05-16.

 Grodan badar numera i Umeå.

2017-05-20.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Tuvullen har nu kämpat sig upp ur frusna myrtuvor. Ånnsjömyren, 550 m ö.h.

2017-04-30-

 Vintern rasat ut ......

Handöl 2017-04-30.

Fjällens grankloner fungerar som snöfällor och skapar på så sätt förutsättningar för sin existens genom att reducera tjälbildningen.

Storsnasen, 730 m öh.h. 2017-05-06.

  Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
  Purpurbräckan blommar i jämtlandsfjällen. Handölsdalen 2017-04-28.

Snart blommar vitsippan i Handöl.

2017-04-28.

 Fortfarande vinter i jämtlandsfjällen.

Norder Tväråklumpen 2017-04-28.

  Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
   Storsnasen 2017-04-18. Handöl 2017-04-18 

 De yttersta träden - vaktposter mot fjällens kyla.

Storsnasen 670 m ö.h.

2017-04-24.

  Photo:Leif Kullman  Blåsippa  Photo: Leif Kullman
 

 Första snön i jämtlandsfjällen.

Storsnasen 2016-08-12.

Årets första blåsippa i Umeå.

2017-03-25.

Blåsipporna blommar nu allmänt i Umeå.

2017-04-05. 

   Phot: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
  Blåhammarens fjällstation. 2016-07-01. 

 En bamse till fjällbjörk.

Storsnasen 2016-07-07.

Isvedel (Astragalus frigidus)  blommar i år mer rikligt än vanligt i Jämtlandsfjällen.

Storsnasen 2016-07-07.

  Photo: Leif Kullman  Photo; Leif ullman  Photo: Leif Kullman
 

 Medeltidstall med rötter i varmare klimat. Täljstensvalen 2016-05-26.

  Lupiner invaderar gråalbården vid Västerbottens kust.

  2016-06-12.

 Alltid något nytt att upptäcka i skogen.

2016-06-14

  Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Utsikt från Skuleberget. Björkar lövade i vanlig tid.

2016-05-11.

 Blommande blåsippor i Skuleberget.

2016-05-11.

 Den omtalade "Bonsai-tallen" i Handölsdalen. 2016-05-22.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Massiv tallföryngring på jämtländska fjällhedar. Handölsdalen 2016-05-05.

 Äntligen blommar tibast i jämtlandsfjällen. Handöl 2016-05-02.

 De första blåsipporna blommar nu i Handöl.

2016-05-06.

   Foto:Leif Kullman  Foto: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman
 

 Gammal fjälltall, Rekdalshölden i västra Jämtland.

2016-04-03.

Trädgränstall med riklig föryngring under senare år. Täljstensvalen 730 m ö.h.

2016-04-02.

Blåsippan blommar på Strandpromenaden i Umeå.

2016-04-07. 

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Odon i höstfärg.

Storsnasen 2015-10-10.

 Geriatrisk fjällbjörkskog.

Storsnasen 2015-10-10.

"Issjöar" bildas denna vinter i Jämtlandsfjällen.

Storsnasen 2016-02-21. 

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
  Granen "Old Molly", 5700 år. Läs mer i boken "Fjällens urgamla granar" av Lisa Öberg och Leif Kullman Åreskutan 2015-09-12..

 Snasahögarna från toppen av Getryggen.

2015-09-09.

 Glaciärer smälter och livet återvänder. Kårsaglaciären 2015-08-08.
   Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman  Photo: Leif Kullman

 

Snöfattigt utomhus, men inomhus .......

Sylarna 2015-03-16.

 Storsylglaciären fortfarande nästan helt snötäckt.

2015-09-10

 Getryggen (Jämtland), Topp, 1380 m  ö.h.

2015-09-09.

  Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman

 

 Grötmjölhögen - lågfjäll i V Jämtland, där björken expanderar mot toppen

2015-08-14.

 Kårsaglaciären i Lappland - fortfarande helt snötäckt.

2015-08-08.

 Ovanligt sen snösmältning på Åreskutan. Fjällglim blommar fint i snöfria partier.

2015-08-12.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman

 

 Kärkevagge - ett paradis för blockälskare.

2015-08-09.

 Helagsglaciären - Sveriges sydligaste.

2015-08-13.

Predikstolen-subalpint sydväxtberg i Härjedealen. 2015-08-13. 
  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman
   Fjällklocka (Campanula uniflora) vid  Lake Pompe, mellan Njulla och Slåttatjåkka, 2015-08-07.  Fjällglim (Silene acaulis) strax utanför kanten av Kårsaglaciären i Lappland.                      2015-08-08.

 Skogens konung på vakt i Vistasvagge.

2015-08-03.

  Photo:Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
   Mycket vatten i Lapplandsfjällen efter en sval och regnig sommar med  sen snösmältning.  Vistasvagge 2015-08-03.

Isolerat granbestånd i Vistasvagge (Lappland). Antalet träd har ökat väsentligt under de senaste 100 åren, men granen sprider sig inte längre in i fjälldalen eller mot högre höjder.

2015-08-04.

I sommar blommar Linnean ovanligt rikligt i Lapplands fjällbjörkskogar. 

Abisko 2015-08-05-

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 
 Klibbal (Alnus glutinosa) sprider sig uppåt i jämtlandsfjällen. 705 m ö.h. Norra Tvärån (Snasahögarna). 2015-07-27.

 .....och i Sylarna är det fortfarande vinter.

2015-07-27.

 För omkring 1000 år sedan hade vi ett varmare klimat och grov tallskog växte där kalfjäll och tanig björkar härskar i dag. Täljstensvalen (Jämtland). 2015-07-30.
  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman

 

Första blommande fjällsippan längs vägen Enafors-Handöl.

2015-06-18

Fjällvilolen blommar nu rikligt i Handölsdeltat.

                     2015-06-26

 I krypljungens tid.

Handölsdalen 2015-06-27.

  Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
  Purpurbräcka på Täljstensvalen vid Handöl. 2015-05-07.

 Våradonis (Adonis vernalis).              

Husrygg på Gotland. 2015-05-14.

 Ovanligt sen snösmältning och lövsprickning i jämtlandsfjällen.

Getryggen 2015-06-17.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman
  Fortfarande vinter i jämtlandsfjällen, Getryggen 2015-05-02. Äntligen blommar den första vitsippan i Handöl. 2015-05-07

 Tibast i blom vid Handölsforsen.  

2015-05-07.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo:Leif Kullman

 

 Tall etablerad under Medeltiden då temperaturen var avsevärt högre än idag och grova tallar växte på dagens kalfjäll. Täljstensvalen (Jämtland) 2015-04-11.

 Vår med typiskt bakslag i Handöl.

2015-04-12.

Tibast blommar nu i Umeå (Arboretum Norr).      2015-04-19. 
  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman

 

 Blåsippor i Umeå.

2015-03-28.

 Purpurbräckan blommar nu i Jämtlandsfjällen. Storsnasen 700 m ö.h. 2015-04-04.

 Uråldrig fjällbjörk i Handölsdalen.

2015-04-10.

  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman

 

 Vårvinter i Sylarna.

2015-03-16.

Vårglädje i fjällen.

Sylarna 2015-03-16. 

Snö- men inte isfritt på Handölsmyren i västra Jämtland. Nu väntar vi på tranorna. 2015-03-18.
   Photo:Leif Kullman  Photo: Leif Kullman  Photo: Leif Kullman
 

 Medeltidstall Handölsdalen, Jämtland.

2015-02-15

 Arga ankor invaderar Umeås gator.

                  2015-02-28

 Bonsai-tallen i Handölsdalen.

 2015-03.15.

  Photo:Leif Kullman Photo:Leif Kullman  Photo:Leif Kullman
  Handölan vid bron i Handöl. 2014-11-20. Handölan från bron. Till höger, Karoliner-monumentet och i bakgrunden Täljstensvalen. 2014-11-24.   "Vårflod" i jämtlandsfjällen, 2015-01-01
  Photo: Leif Kullman Photo:  Leif Kullman Photo: Leif Kullman

 

Fortfarande snöfritt i lågalpinan. 

Storsnasen (Jämtland). 2014-10-13.

Täljstensvalen (Jämtland). 2014-11-19. 

Ovanligt snöfattigt i västra jämtlandsfjällen. Täljstensvalen (Jämtland).

2014-11-19. 

  Photo: Leif Kullman Photo: Leif Kullman Photo: Lei Kullman
  Krypljungen blommar i Jämtlandsfjällen. Storsnasen, 2014-05-29. Mossljung vid Handölsforsen.  2014-05-31.

Förundran inför gamla träd.

 Handölsdalen 2014-05-31.

  Photo: Leif Kullman Photo: Leif KUllman Photo: Leif Kullman
  Kråkrishedarna i jämtlandsfjällen allvarligt och unikt drabbade av frosttorka i vinter. Storsnasen 2014-04-23.  Vitsippan blommar ovanligt tidigt i västra Jämtland. Duved 2014-04-23. Hökuggla i Handöl. 2014-05-28. 

 

   Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
 

Fint besök från norr - snösiska.

Handöl 2014-03-18.

 

Purpurbräckan blommar nu på fjället.

Täljstensvalen 2014-04-25. 

 

Tibast.

Handölsforsen 2014-04-23.

  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman     Photo: Leif Kullman
  Ovanligt tunt snötäcke i Jämtlandsfjällen. Storsnasen 2014-02-11  

Packisbältet vid Handölsforsen.

2014-02-13. 

 

Nu blommar blåsippan i Umeå -ovanligt tidigt.

2014-03-13. 

  Photo_ Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
 

Ny rapport från "istiden".

Handöl 2014-01-01. 

  Växande is - allvarligt hot mot fågelfaunan   

"Istickor" - rester från den stora översvämningen i Handölsdeltat.

 2014-01-01. 

  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman 
  Sibirisk lärk spontant etablerad i Abisko nationalpark. 2013-09-13.   

En istid är aldrig långt borta.

Handölsforsen 2013-12-26. 

 

Subalpin vidhed.

Storsnasen 2013-12-27-.

  Photo: leif Kullman        
  Omfattande trädskador (frosttorka)  i jämtlandsfjällen,  som svar på en kall vinter. Handölsdalen 2013-07-15.   

Vinterkylans offer. Tendenser till sjunkande trädgränser i Dalafjällen.

Städjan 2013-06-25. 

 

Fortfarande tjäle i fjällnära myrar. Första gången på 20 år så sent på säsongen.

Handöl 2013-07-21. 

  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
  Lappspiran (Pedicularis lapponica) blommar ovanligt tidigt och rikligt i jämtlandsfjällen. 2013-06-01.    Rosenrot (Rhodiola rosea). Storsnasen 2013-06-19.    Tidiga kantareller i Umeå. 2013-07-03. 
  Photo:Leif Kullman    Photo:leif Kullman   Photo: Leif Kullman 
  "Sven Kilanders gran", Minst 1200 år gammal. Storsnasen 1080 m ö.h. Läs om denna om andra gamla fjällgranar i boken "Fjällens urgamla granar - en faktabok" av Lisa Öberg och Leif Kullman. Jengel Förlag, Östersund.   Krypljung. Handölsdalen . 2013-05-27.   

Efter den kalla vintern har barrträdplantor i Jämtlandsfjällen drabbats av svåra skador. Trädgränsens stigning har stoppats.

Laptentjahke 2013-05-31. 

  Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman     
 

Renarna åter i fjällen.

Sylarna (Jämtland). 2012-05-08. 

 

Blåsippsblomningen kulminerar nu i Skuleberget  (Ångermanland).

2013-05-17.

 

... och mjölon har precid börjat sin blomning i Skuleberget.

2013-05-17. 

  Photo:Leif Kullam   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
 

Längre än så har vitsipporna i jämtlandsfjällen inte kommit denna kalla och sena vår.

Handöl 2013-05-03. 

 

Fjälltallar svårt skadade av frosttorka. Ett fenomen som lyst med sin frånvaro i 20 år.

Storsnasen 2013-05-04. 

 

Det våras för fjällkvannen (Angelica archangelica).

Handöl 2013-05-07. 

  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
 

Trots snö och kyla - purpurbräcka på Täljstensvalen (Jämtland).

2013-04-30. 

  Urgammal stam av krypljung ((Loiseleuria procumbens). Storsnasen 2013-05-01.   

Islossning i Handölsforsen, men ingen fjällvår.

2013-05-03. 

  Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman    Photo:Leif Kullman 
  Vitsippan blommar i Umeå. 2013-04-10.    .......och nu även blåsippan. Umeå 2013-04-14.    Gullpudran blommar i Duved (Jämtland). 2013-04-29. 
  Photo: Leif Kullman        Photo: Leif Kullman
  Järvspår. Jämtland 2013-04-01.   

Fjällgröna (Diapensia lapponica) i vinterdräkt.

Storsnasen 2013-04-02. 

 

Fjällgranar redan svårt sressade av frosttorka efter den kärva vintern. Intressant fortsättning följer.

Stråten ( Jämtland) 2013-04-06. 

  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman     
  Storsnasen  2013-03-13.  

Vi har aldrig varit så nära en ny istid som idag.

Täfteå 2013-03-21

  Åreskutan 2013-03-29. 
  Photo:Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
  Norder Tväråklumpen 2013-03-13.    Storsnasen i sista kvällssolen. 2013-03-18.    Relikt-tall från Medeltidens värmeperiod. Täljstensvalen 2013-03-18. 
           Photo: Leif Kullman
  Flerhundraårig krummholz-tall. Storsnasen (Jämtland). 2013-02-29.    Sibirisk cembra-tall vid foten av 500-årig fjälltall i Handölsdalen. Den biologiska mångfalden berikad tack vare nötkråkors idoga arbete.    ....och här ser vi cembra-tallen (tallarna) i närbild. 
       Photo:Leif Kullman   Photo:Leif Kullman 
  Tallbitarna invaderar Västerbottenskusten. 2012-12-20.    Fjällrönn. Storsnasen 2012-10-12.   Höstvinter i Jämtlandsfjällen. 2012-10-12  
  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
 

En istid är aldrig långt borta.

Handöl 2012-11-17. 

 

Granen "Old Pompe" minst 5700 år gammal. Läs mer på ...  

 

Det svalare klimatet under senare år drabbar många av de "skogsväxter"som etablerades på fjället i början av 2000-talet. Åreskutan 1370 m ö.h. 2012-09-16.