UPPDRAGSVERKSAMHET

 

Jag åtar mig utrednings- och inventeringsuppdrag samt konsekvensanalyser med anknytning till fjäll, skog, flora,

vegetation, biologisk mångfald och ändrat klimat

Kontakt: leif.kullman@emg.umu.se, tel.070-5641848.