BILDGALLERI-FÖRSÄLJNING

Bilder med anknytning till fjäll, skog, träd, glaciärer, biologisk mångfald och ändrat klimat. Andra specifika motiv inom samma områden kan efterfrågas. Kontakt: leif.kullman@emg.umu.se. Tel. 070-5641848.

Fäll-lavhed (fönsterlav). Varggransfjället.

Livet återvänder vid smältande Helagsglaciär.

Tallens högsta trädgräns i Sverige. Brattriet (Härjedalenn). Trädgränsen har stigit 150 m sedan början 1900-talet.

Fronten på Storsylglaciären retirerar.

Lämmelår igen och mossmattorna blir hårt utnyttjade.

Blåklockor vid Ekorrglaciären (Sylarna).

Isranunkel (Ranunculus glacialis).

Krusbräken (Cryptogramma crispa) - en av de ormbunksarter som sprids i ett varmare fjällklimat.

Snölegevegetation nybildas i spåren av  den smältande Ekorrglaciären (Sylarna).

Storsnasen (Jämtland).

Trädgräns i Jämtland.

 Aldrig tillförne har vitsippa vuxit så högt som i i dagens varmare klimat. Storsnasen 2011-05-20..

Sylarna-blivande nationalpark

Vinterfjäll i Jämtland.

Fjällbjörk.

Tidig vår i fjällen. Handölsdalen (Jämtland) 2011.

Reserna efter bortsmält pals. Handölsdalen (Jämtland).

Björk koloniserar vid kanten av smältande glaciär. Tärna (Västerbotten).

Ekorrglaciären (Sylarna) - en skugga av sin forna storhet.

Forskning vid smältande glaciär i Jämtland (Sylarna).

Kåppasglaciären (Lappland)

Tärnaglaciäen knappast en glaciär längre.

Skvalränna på Sonfjället

Vittnar om Lilla Istidens kyla och åtföljande skogsdöd i fjällkanten. Sonfjällets nationalpark avsattes 1909 för att ge möjlighet att studera fenomenet

Lappljung

Kvartsitens rike - Sonfjället

Blockhav på Sonfjället

Tallens nya och högre trädgräns på Storvätteshågna i Dalarna.

Renar på Städjan

Klassisk Sonfjällsprofil

Björnrivet block - Sonfjället

Helagsglaciären (Härjedalen).

Granurskog. Fulufjället (Dalarna)

Lunglav-Fulufjället

Städjan - ett vida berömt fjäll i Dalarna

Tallens gräns mot fjällbjörkskogen i Kårsavagge (norrra Lappland)

   
   

Fönsterlav förlorar i konkurrensen med dvärgbjörk när klimatet blir varmare

Contorta-tall, exotiskt träd som sprids i fjällbjörkskogen

Trädgränsgranar med "otrolig" tillväxt

Pals (permafrost) med tinande iskärna, Torneträsk

Tinande pals (permafrost) vid Torneträsk

Snabbväxande bestånd av gråal återtar kalfjället efter flera årtusendens frånvaro

Trädgränsens urgamla tallar - omistliga delar av vårt naturarv

Torrtall vid trädgränsen vittnar fortfarande om "klimatkrisen" under Lilla istiden

Storsnasen i höstskrud

Ekorrdörren

Varmare, grönare, rikare och vackrare fjäll

Vitsippor allt högre upp i fjällen

Uråldrig fjäll-en, Sonfjället

Fjällkåpa-unik blomning

Lapsk alpros

Trädgräns Predikstolen

Getvåpplimg - ny värmekrävande fjällväxt

Sylmassivet

Ekplanta vid trädgränsen, Predikstolen i Härjedalen

Kårsajökeln

Åreskutan klassikt växtfjäll

Gullbräcka vid glaciärfront

Jökelport

Renar i januari

Krympande Kårsajökel

 Gullris i högalpin miljö

Mjölkört på glaciäris

Gran på fjällvandring

Tall koloniserar högfjället

Skogsväxter på fjället

Old Tjikko 2004

Old Tjikko 2009

Old Tjikko

Old Tjikko

Björk etablerad vid glaciärfront

Subfossil tall blottad vid Tärnaglaciären

Krympande Tärnaglaciär

Old Rasmus 9500 år

Tallutpost i Kårsavagge

Rekordhög trädgräns

Mossorna "blommar"

Fjällkantareller - nytt fenomen i mellanalpin zon. Getryggen (Jämtland), 1370 m ö.h.

 

Mjölkört vid glaciärfront

Rönnplanta på glaciäris

Tidigare permanent snölega i den tomma glaciärnischen har smält bort under de senaste decennierna

Mt. Helagsfjället

Tväråskalet

Kårsavagge

Kårsavagge

Norra Tväråklumpen

Norra Tväråklumpen

Norra Tväråklumpen

Getryggen

Stenfjället

Storsnasen

Rasmus

Abisko

Kårsajökeln, subossil tall 6000 år