° 

                                                                                                                        TRÄDGRÄNSFENOLOGI 

 

                                              

 

Vid björkens trädgräns på bilden har marktemperaturen registrerats kontinuerligt sedan1985.

Den 3 februari 2010 uppmättes -6,5°C  ett djup av 0, 2 m. Det är första gången sedan1987 som en tillnärmelsevis så låg temperatur registrerats.Storsnasen, Jämtland. 850 m ö.h.

 

6 mars. Marktemperatur  -6.4 °C.

  5 april. Marktemperatur -5.4 °C.  
             
       
  28 april. Marktemperatur -0.4 °C.   20 maj. Marktemperatur -0.2 °C   11 juni. Marktemperatur -0.1 °C. Försenad lövsprickning.  
             
       
  1 juli. Marktemperatur +4.0 °C.     2 augusti. Marktemperatur +8.5 °C.  

11 september. Marktemperatur + 7.2 °C. Höstfärgningen starkt försenad.  

 
             
       
 

16 oktober. Marktemperatur + 1.2 °C. Riklig frösättning.

  12 december. Marktemperatur -0.3 °C.   3 januari 2011. Marktemperatur -0.7 °C.  
             
      Photo: Leif Kullman   
  11 februari 2011. Marktemperatur -1.1 °C.   20 mars 2011. Marktemperatur -0.9 °C.  

18 april 2011. Marktemperatur -0.2 °C.

 Vinterns lägsta temperatur -4.4 °C. 

 
             
  Photo:Leif Kullman   Photo; Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
  21 maj 2011. Marktemperatur +0.7 °C. Jämför 11 juni 2010.   23 juni 2011. Marktemperatur +3.6 °C.    14 juli 2011. Marktemperatur + 5.9 °C.   
             
   Photo:Leif Kullman     Photo: Leif Kullman   
 

31 augusti 2011. Marktemperatur +8.6  °C. 

 

11 september 2011. Marktemperatur +8.5 °C.  

  31 oktober 2011. Marktemperatur +3.1 °C.   
             
  Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   

 

30 januari 2012. Marktemperatur - 0.2 °C.

  9 april 2012. Marktemperatur - 0.1°C.   

29  april 2012- Marktemperatur + 0.1 °C.

 
             
  Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman    Photo. Leif Kullman   
  27 maj 2012. Marktemperatur +0.2 °C    15 juni 2012. Marktemperatur +0.4 ºC    11 juli 2012. Marktemperatur +7.0 °C. Trög snösmältning, jfr. 14 juli 2011.   
             
          Photo:Leif Kullman   
  29 juli 2012. Marktemperatur +9.2 °C    6 augusti 2012. Marktemperatur + 8.2 °C.    12 oktober 2012. Marktemperatur + 2.3 °C.   
             
           
  22 november 2012. Marktemperatur +0.1 °C.    3 februari 2013. Marktemperatur -0.7°C.    11 mars 2013. Marktemperatur -0.9°C.    
             
   Photo: Leif Kullman          
  2 april 2013. Marktemperatur -2.4 °C.    4 maj 2013. Marktemperatur -0.3 °C.    30 maj 2013. Marktemperatur +3.8 °C.   
             
             
  19 juni 2013. Marktemperatur +2.6 °C.     16 juli 2013. Marktemperatur +4.1 °C.    26 augusti 2013. Marktemperatur +8.9 °C.   
             
  Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman   

 Photo:: Leif Kullman

 
  27 oktober 2013. Marktemperatur + 2.9 °C     11 februari 2014. Marktemperatur -1.7 °C   21 mars 2014. Marktemperatur -0.3 °C.    
             
  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman   Photo: Leif kUllman   
  ;29 maj 2014. Marktemperatur +0.9°C.   19 juni 2014. Marktemperatur +3.9°C.   13 Oktober 2014. Marktemperatur +3.2 ºC   
             
  Photo: Leif Kullman   Photo:Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
  13 mars 2015. Marktemperatur -1.0 °C.   5 april 2015. Marktemperatur -0.3 °C  

19 juni 2015. Marktemperatur +0.3° C .

Jfr. 19 juni 2013,  2014, 2017

 
  Photo:Leif Kullman    Photo: Leif Kullman       
  27 juli 2015. Marktemperatur  +5.5 °C    13 september 2015. Marktemperaur +7.8 °C    10 oktober 2015. Marktemperatur  +3.3 °C  
             
  Photo: Leif Kullman        Photo: Leif Kullman   
  22 februari 2016. Marktemperatur  -1.6 °C   24 mars 2016. Marktemperatur -0.1 °C    3 maj 2016. Marktemperatur +0.3 °C.  
             
  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman       
  22 maj 2016. Marktemperatur -0.6 °C.    25 juni 2016. Marktemperatur +3.4 °C.    3 augusti 2016. Marktemperatur +4.6 °C. 
             
  Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman    Photo: Leif Kullman 
  18 april 2017. Marktemperatur -0.1 °C   8 juni 2017. Marktemperatur +0.8 °C.   19 juni 2017. Marktemperatur +1.0 °C.   
             
 

Photo: Leif Kullmamn

 

  Photo: Leif Kullman    Photo:Leif Kullman   
  1 augusti 2017. Marktemperatur +7.9 °C   

17september 2017. Marktemperatur +5.0 °C 

  17 oktober 2017. Marktemperatur +2.0 °C  
             
  Photo: Leif kullman    Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
   17 februari 2018. Marktemperatur -0.6 °C    2 april 2018. Marktemperatur -0.9 °C     4 maj 2018. Marktemperatur -1.1 °C   
             
  Photo: Leif kullamn    Photo: Leif Kulölman    Photo:Leif Kullman   
  8 juni 2018. Marktemperatur + 0.9 °C   12 augusti 2018. Marktemperatur +8.0 °C    27 augusti 2018. Marktemperatur +6.0 °C  
             
  Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
  31 oktober 2018. Marktemperatur -0.1 °C   5 mars 2019. Marktemperatur -0.2 °C    23 april 2019. Marktemperatur -2.0 °C   
             
  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
  15 juni 2019. Marktemperatur +1.0 °C   16 juli 2019. Marktemperatur + 4.0 °C   4 september 2019. Marktemperatur + 6.7 ° C  
             
  Photo: Leif kullmn   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
  7 mars 2020. Marktemperatur  - 0.4 °C   21 april 2020. Marktemperatur -0.1 °C    9 juni 2020. Marktemperatur ± 0.0 °C   
  Photo:Leif Kullman  

 

 

  Photo: Leif Kullman   
  15 juli 2020. Marktemperatur +5.0 °C   12 augusti 2020. Marktemperatur +9.1°C   17 september 2020. Marktemperatur +4.1 °C  
  Photo: Leif Kullman   Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
  29 oktober 2020. Marktemperatur +2.0 °C   20 april 2021. Marktemperatur +0.1 °C   23 maj 2021. Marktemperatur  +1.1 °C  
             
 

 

Photo: Leif Kullman  

  Photo: Leif Kullman    Photo: Leif Kullman   
 

 6 juni 2021. Marktemperatur +5.4 °C 

 

7 juli 2021. Marktemperatur + 12.0 °C 

  30 augusti 2021. Marktemperatur + 9 °C  
 

Leif Kullman

 

Resultaten av dessa mätningar till dags dato är nu sammanfattade i en publikation.

Kullman, L. 2021. Soil temperatures at the birch treeine (Betula pubescens ssp. czerepanovii) - a 21-year record in the Swedish Scandes. International Journal of Science Resarch Archive 2(2), 172-182.
     
  21 oktober 2021. Marktemperatur +2.0 °C