Information på kullmantreeline.com-webbplatsen (”Webbplatsen”)

Informationen på kullmantreeline.com-webbplatsen (”Webbplatsen”) är endast avsedd för allmänna informationsändamål. All information på Webbplatsen tillhandahålls i god tro, men vi lämnar inga uttalanden eller garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende noggrannheten, tillräckligheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på Webbplatsen.

Ingen Juridisk Rådgivning

Innehållet på Webbplatsen, såsom text, grafik, bilder och annat material som finns på Webbplatsen (”Innehåll”), är endast avsett för informationsändamål och utgör inte juridisk rådgivning. Innehållet är inte avsett att ersätta professionell juridisk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd hos din advokat eller annan kvalificerad juridisk rådgivare med eventuella frågor du kan ha om en juridisk fråga. Ignorera aldrig professionell juridisk rådgivning eller dröj med att söka den på grund av något du har läst på denna Webbplats.

Ansvarsfriskrivning för Externa Länkar

Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du bli skickad via Webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller härrör från tredje parter eller länkar till webbplatser och funktioner i banderoller eller annan reklam. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss för noggrannhet, tillräcklighet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet.

Vi garanterar inte, godkänner, garanterar eller tar ansvar för noggrannheten eller tillförlitligheten av information som erbjuds av tredje parts webbplatser som är länkade via Webbplatsen eller någon webbplats eller funktion som är länkad i någon banderoll eller annan reklam. Vi kommer inte att vara part i eller på något sätt ansvara för att övervaka någon transaktion mellan dig och tredje parts leverantörer av produkter eller tjänster.

Affiliate Ansvarsfriskrivning

Denna Webbplats kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi får en affiliate-kommission för varje köp du gör på affiliate-webbplatsen med hjälp av sådana länkar.

Ansvarsfriskrivning för Fel och Utelämnanden

Trots att vi har gjort allt för att säkerställa att informationen på denna Webbplats har erhållits från tillförlitliga källor, är kullmantreeline.com inte ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhållits genom användning av denna information. All information på Webbplatsen tillhandahålls ”som den är”, utan garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller de resultat som erhålls genom användning av denna information, och utan garanti av något slag, uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Under inga omständigheter kommer kullmantreeline.com, dess relaterade partnerskap eller företag, eller partners, agenter eller anställda däri att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut fattat eller handling vidtagen i tillit till informationen på Webbplatsen eller för några följdskador, speciella eller liknande skador, även om de har informerats om möjligheten av sådana skador.

Fair Use Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen och Innehållet kan innehålla upphovsrättsskyddat material, vars användning inte alltid specifikt har godkänts av upphovsrättsinnehavaren. kullmantreeline.com gör sådant material tillgängligt för kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendium eller forskningsändamål. Vi anser att detta utgör en ”fair use” av sådant upphovsrättsskyddat material enligt sektion 107 i den amerikanska upphovsrättslagen.

Ditt Samtycke

Genom att använda vår Webbplats ger du härmed ditt samtycke till vår ansvarsfriskrivning och accepterar dess villkor.

Uppdatering

Om vi uppdaterar, ändrar eller gör ändringar i detta dokument, kommer dessa ändringar att markeras här.

×
We're sorry, but this platform is not currently available in Canada.
Try other options:
GGBet
17 400kr + 500 FS
Sign Up!
Remember to gamble responsibly!
Grattis! Du vann:
17 000kr + 500 FS
Få bonus