Vilkår og Betingelser for kullmantreeline.com

Velkommen til kullmantreeline.com (”Sitet”). Følgende vilkår og betingelser (”Vilkår”) regulerer al brug af https://kullmantreeline.com/ og de tjenester, der er tilgængelige på eller via Sitet. Sitet ejes og drives af kullmantreeline.com Inc. Sitet tilbydes under forudsætning af, at du accepterer uden ændringer alle vilkår og betingelser, der er indeholdt heri og alle andre driftsregler, politikker (herunder uden begrænsning kullmantreeline.com’s privatlivspolitik) og procedurer, der fra tid til anden kan offentliggøres på dette Site af kullmantreeline.com (samlet kaldet ”Aftalen”).

Læs venligst denne Aftale omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger Sitet. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af Sitet, accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne i denne aftale. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, må du ikke få adgang til Sitet eller bruge nogen tjenester. Hvis disse vilkår og betingelser betragtes som et tilbud fra kullmantreeline.com, er accept udtrykkeligt begrænset til disse vilkår.

Brugeransvar

Ved at bruge kullmantreeline.com bekræfter du, at du er myndig til at indgå denne Aftale. Hvis du bruger Sitet på vegne af en organisation eller enhed, bekræfter du, at du har myndighed til at binde en sådan organisation eller enhed til disse Vilkår.

Brug af Sitet Med forbehold af denne Aftales vilkår giver kullmantreeline.com dig en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv licens til at bruge Sitet til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Du accepterer ikke at bruge Sitet til andre formål, herunder kommercielle formål, uden kullmantreeline.com’s udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Konto og Sitet Hvis du opretter en konto på Sitet, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted under kontoen. Du skal straks underrette kullmantreeline.com om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud.

Intellektuel Ejendom Denne Aftale overfører ikke fra kullmantreeline.com til dig nogen af kullmantreeline.com’s eller tredjeparts intellektuelle ejendom, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (mellem parterne) udelukkende hos kullmantreeline.com.

Ændringer kullmantreeline.com forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte enhver del af denne Aftale. Det er dit ansvar at kontrollere denne Aftale periodisk for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til Sitet efter offentliggørelsen af ændringer til denne Aftale udgør accept af disse ændringer.

Opsigelse kullmantreeline.com kan til enhver tid opsige din adgang til hele eller enhver del af Sitet, med eller uden årsag, med eller uden varsel, med øjeblikkelig virkning.

Ansvarsfraskrivelse Sitet leveres ”som det er.” kullmantreeline.com og dets leverandører og licensgivere fraskriver sig hermed alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Hverken kullmantreeline.com eller dets leverandører og licensgivere giver nogen garanti for, at Sitet vil være fejlfrit, eller at adgang dertil vil være kontinuerlig eller uafbrudt.

Ansvarsbegrænsning Under ingen omstændigheder vil kullmantreeline.com, eller dets leverandører eller licensgivere, være ansvarlige for noget emne i denne aftale under nogen kontrakt, uagtsomhed, strengt ansvar eller anden juridisk eller retfærdig teori for: (i) nogen særlige, tilfældige eller følgeskader; (ii) omkostningerne ved anskaffelse af erstatningsprodukter eller tjenester; (iii) for afbrydelse af brug eller tab eller korruption af data.

Generel Repræsentation og Garanti Du erklærer og garanterer, at (i) din brug af Sitet vil være i nøje overensstemmelse med kullmantreeline.com’s privatlivspolitik, med denne Aftale og med alle gældende love og regler (herunder uden begrænsning eventuelle lokale love eller regler i dit land, stat, by eller andet statsligt område, vedrørende online adfærd og acceptabelt indhold, og herunder alle gældende love vedrørende transmission af tekniske data eksporteret fra det land, hvor du bor) og (ii) din brug af Sitet vil ikke krænke eller misbruge tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.

Skadesløsholdelse Du accepterer at skadesløsholde og holde kullmantreeline.com, dets entreprenører og dets licensgivere, samt deres respektive direktører, officerer, medarbejdere og agenter skadesløse fra og imod alle krav og udgifter, herunder advokatsalærer, der opstår som følge af din brug af Sitet, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af denne Aftale.

Diverse Denne Aftale udgør hele aftalen mellem kullmantreeline.com og dig vedrørende emnet heri, og de kan kun ændres ved en skriftlig ændring underskrevet af en autoriseret direktør for kullmantreeline.com, eller ved offentliggørelse af en revideret version af kullmantreeline.com.

Dit Samtykke Ved at bruge vores Site, giver du hermed dit samtykke til vores Vilkår og Betingelser.

Kontakt Os Hvis du har nogen spørgsmål om disse Vilkår, bedes du kontakte os på [email protected]

×
We're sorry, but this platform is not currently available in Canada.
Try other options:
GGBet
17 400kr + 500 FS
Sign Up!
Remember to gamble responsibly!
Grattis! Du vann:
17 000kr + 500 FS
Få bonus